Analysens
12 steg:
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10
steg 11
steg 12

 
 
 
 
 
 
 
BERÄTTELSENS UTVECKLING
Analys
Analysen bygger på den berömda The WritersJourney av Christopher Vogler, använd av många författare och regissörer.

 
 

Hur går du tillväga?

--använd dig av frågorna för varje steg
--kom ihåg att varje berättelse har unika drag, samma mall pasar inte alla
--när en fråga inte funkar, gå vidare
--alla tolv stegen passar sällan i varje berättelse
--identifiera följande funktioner hos människorna i berättelsen:

HUVUDPERSON/HJÄLTE 
MENTOR 
FIENDER 
SKUGGOR 
FORMSKIFTARE 
TRICKSARE, CLOWNER 
BUDBÄRARE 
VÄNNER 
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA 
SYMBOLISKA SAKER 
SYMBOLISKA DJUR 
 

 

 
Steg 9  Belöning
"We came, we saw, we hicked its ass.' 
from  Ghostbusters, scrcenplay by Dan Aykroyd and Harold Ramis 
  
När den stora kampen är över njuter hjältarna av att ha överlevt. Draken i den innersta grotta är döda, hjälten har segerns svärd i sin hand och kan nu göra anspråk på belöning. Även om triumfen är flyktig är den njutbar i det här skedet av berättelsen. 

Att möta döden eller den stora utmaningen är en stor händelse och mötet får konsekvenser. I de flesta berättelser kommer ett moment där alla erkänner och belönar hjälten för att ha gått genom sin kamp. Denna belöning kan se olika ut i olika berättelser: kärleksmöte, pengar, olika uttryck för lycka,humor,tacksamhet.  Mycket vanligt är en fest. 
  
FEST 

När jägarna har överlevt döden och nedlagt bytet är det naturligt att ha fest. Energi har gått åt i kampen och näring behövs nu tillsammans med vila. De flesta huvudpersoner brukar ha någon form av party eller grillfest där de försöker njuta av sin seger. Beroende på vilken sorts kamp de varit med om kan denna fest se olika ut. 
Fråga:  Firar din huvudperson sin seger på något sätt? Hur ser detta firande ut? Vilken form av seger har hon eller han nått?
Inre eller yttre eller båda?

Hjältarna i Odyssén offrade alltid till gudarna och hade en måltid för att tacka dem när de överlevt ett sjöslag. Det behövs styrka för att återvända till den övre världen och därför vilar man och hämtar krafterna. Efter jakten på buffalos i filmen Dansar med vargar, firar Dunbar och stammen med mat och dryck och hans belöning för att ha räddat en ung pojke till livet under jakten accepteras av stammens ledare.

VID LÄGERELDEN

Många berättelser har "scener vid lägerelden" någonstans här i historien. Huvudpersonen vilar ut tillsammans med vänner och i relativ trygghet. Här ges också tillfällen till skämt och skryt.
Fråga:  Har din berättelse detta inslag av vila och kraftsamling innan äventyret går vidare? Eller är det något annat som liksom bildar en paus?