Analysens
12 steg:
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10
steg 11
steg 12

 
 
 
 
 
 
 
BERÄTTELSENS UTVECKLING
Analys
Analysen bygger på den berömda The WritersJourney av Christopher Vogler, använd av många författare och regissörer.

 
 

Hur går du tillväga?

--använd dig av frågorna för varje steg
--kom ihåg att varje berättelse har unika drag, samma mall pasar inte alla
--när en fråga inte funkar, gå vidare
--alla tolv stegen passar sällan i varje berättelse
--identifiera följande funktioner hos människorna i berättelsen:

HUVUDPERSON/HJÄLTE 
MENTOR 
FIENDER 
SKUGGOR 
FORMSKIFTARE 
TRICKSARE, CLOWNER 
BUDBÄRARE 
VÄNNER 
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA 
SYMBOLISKA SAKER 
SYMBOLISKA DJUR 
 

 

 
Steg 8  Den stora utmaningen

"JAMES BOND: What do you expect me to do, Goldfinger. 
GOLDFINGER: Why Mr Bond, I expect you to die". 

(from  Goldfinger, screenplay Richard Maibaum and Paul Dehn) 

Nu befinner sig huvudpersonen i den innersta kammaren hos fienden och ska möta det största hotet, möta den stora utmaningen. Detta är hjärtat i berättelsen, de stora kamp som mytforskaren Joseph Campbell kallar "the supreme ordeal". Detta steg är hjältesagans centrum och nyckeln till berättelsens magiska inverkan på oss genom tiderna tillbaka till lägereldarnas muntliga berättande. 

DÖD OCH ÅTERFÖDELSE 

Den enkla principen för äventyrets stora utmaning är följande: Hjälten måste dö för att återfödas. 

Det handlar om det stora offret.Den dramatiska höjdpunkt som publiken genom tiderna njutit starkast av är död och återfödelse.På sätt och vis har varje berättelse värd namnet detta steg. Alla hjältar möter sin död och återfödelse på något sätt - sin stora rädsla, sitt stora misslyckande, sin stora skilsmässa, sin död genom att en del av livet är borta och en ny del börjar, eller sin död genom att allt är förlorat på jorden och ett nytt liv börjar i nästa dimension, himmelriket. 

För det mesta överlever hjältinnorna och hjältarna den stora utmaningen och kan skörda effekterna av att ha undsluppit döden. De har klarat det största av alla prov och visat sig vara berättelsen hjälte, det vi hela tiden misstänkt. 
Spielberg's E. T. dör men föds åter genom magi från de sina och en mänsklig pojkes kärlek. Sir Lancelot, full av ånger efter att ha dödat en ädel riddare, ger honom livet åter genom bön.
Clint Eastwood's karaktär i filmen Unforgiven slås sanslös av en sadistisk sheriff och är nära dödens brant och ser då änglar. Sherlock Holmes som verkar ha mördats av professor Moriarty I Conan Doyles berättelse, besegrar döden och återvänder (efter att läsarna klagat på Holms död) till livet. Patrick Swayze's huvudperson i filmen Ghost, lär sig hur han ska ta kontakt med de levande för att skydda sin fru och visa sin äkta kärlek till henne.
Fråga:   Vilken död och uppståndelse får din huvudperson vara med om? 
 

FÖRÄNDRINGAR

Hjältar besöker inte endast dödenför att komma tillbaka till livet. De är förändrade och återvänder till livet som delvis nya karaktärer. Ingen går genom dödserfarenhet oförändrar. I filmen En officer och en gentleman överlever Richard Geres's karaktär döden i händerna på sin fänrik Lou Gossett. Detta förändrar dramatiskt Gere's karaktär och gör honom mer uppmärksam på andra människors behpv och mer medveten om att han är en del av en grupp.
Fråga:   Hur förändrar sig din huvudperson?