Analysens
12 steg:
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10
steg 11
steg 12

 
 
 
 
 
 
 
BERÄTTELSENS UTVECKLING
Analys
Analysen bygger på den berömda The WritersJourney av Christopher Vogler, använd av många författare och regissörer.

 
 

Hur går du tillväga?

--använd dig av frågorna för varje steg
--kom ihåg att varje berättelse har unika drag, samma mall pasar inte alla
--när en fråga inte funkar, gå vidare
--alla tolv stegen passar sällan i varje berättelse
--identifiera följande funktioner hos människorna i berättelsen:

HUVUDPERSON/HJÄLTE 
MENTOR 
FIENDER 
SKUGGOR 
FORMSKIFTARE 
TRICKSARE, CLOWNER 
BUDBÄRARE 
VÄNNER 
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA 
SYMBOLISKA SAKER 
SYMBOLISKA DJUR 
 

 

 
Steg 7  Ingången till den innersta grottan

När hjältinnan eller hjälten har anpassat sig till den speciella världen försökter hon tränga in i dess djupaste grotta, gå till roten med problemet och göra äventyrets innersta uppgift. Huvudpersonen kommer nu in i en region mitt emellan den yttre gränsen och den innersta hjärtpunkten i resan genom äventyret. Hjälten finner väktare, prövningar, utmaningar och krångel. Detta är ingången till den innersta grottan, där den verkliga terrorn väntar. Det är dags att göra de sista förberedelserna för den centrala kampen på resan till förändring. I det här steget är ofta huvudpersonerna som alpinister som slår upp baslägret nedanför den sista sträckan upp till toppen av berget. 
  
FUNKTIONER INFÖR INGÅNGEN 

I moderna berättelser finner vi särskilda funktioner inför denna del av äventyret. När hjälten närmar sig den innersta grottan är det dags för planering, rekognoscering av terrängen, omorganisation av gruppen av medhjälpare, förstärkning av utrustning. Det är också dags för ett sista skratt, kanske en liten fest innan det värsta inleds, en vilopaus och samling.En elev pluggar inför en tentamen, en jägare har hittat djurets gömställe och förebereder sig för sista kampen, äventyraren har en öm kärleksscen innan han ger sig i kast med den stora uppgiften, berättelsens huvudhändelse. 
  

FLIRT 

Ingången till den innersta grottan är ofta en passande plats för flirt och uppvaktning av en åtrådd partner. En romans kan uppstå här, en intim närhet mellan hjälten och hans älskade innan det är dags för den stora kampen. 

  
DEN DJÄRVA INGÅNGEN 

Vissa hjältar går modigt in i den stora kampen och kräver att bli insläppt i fiendens slott. Med stort självförtroende tar vissa huvudpersoner itu med ingången till den innersta grottan. Axel Foley i Beverly Hills Cop gör på det sättet. Han kraschar rakt in i fiendens läger flera gånger och gör sina motståndare irriterade. Cary Grant marscherar rakt in i sina antagonisters innersta grotta i filmen Gunga Din, det handlar om en grupp mördare. Han sjunger en engelsk dryckesvisa så högt han någonsin kan för att vinna tid och förvirra fienden så att hans vän Gunga Din kan hinna fly från fiendens fäste. Hjälten offrar sig själv och riskerar döden för sin väns skull. 
  

Fråga:   Hur närmar sig hjältinnan eller hjälten sitt äventyr eller sin utmaning i berättelsen du analyserar?