Analysens
12 steg:
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10
steg 11
steg 12

 
 
 
 
 
 
 
BERÄTTELSENS UTVECKLING
Analys
Analysen bygger på den berömda The WritersJourney av Christopher Vogler, använd av många författare och regissörer.

 
 

Hur går du tillväga?

--använd dig av frågorna för varje steg
--kom ihåg att varje berättelse har unika drag, samma mall pasar inte alla
--när en fråga inte funkar, gå vidare
--alla tolv stegen passar sällan i varje berättelse
--identifiera följande funktioner hos människorna i berättelsen:

HUVUDPERSON/HJÄLTE 
MENTOR 
FIENDER 
SKUGGOR 
FORMSKIFTARE 
TRICKSARE, CLOWNER 
BUDBÄRARE 
VÄNNER 
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA 
SYMBOLISKA SAKER 
SYMBOLISKA DJUR 
 

 

 
Steg 4  Mötet med mentorn

Ibland är det ingen dålig idé att vägra delta i äventyret tills du har förberett dig för det, förberett dig för denna okända zon som ävetyret eller förändringen drar in dig i. I mytologin och folksagans värld kan denna förberedelse göras med en klok mentor, en vis man, en trollkarl, en magiker. Tänk på Gandalf i Sagan om Ringen. Denna mentor ger huvudpersonen många former av hjälp: skydd för faror, guidning i ävetyrets värld, undervisning, testning, träning och direkta magiska gåvor. 

Den ryske forskaren Vladimir Propp kallar denna karaktär i de ryska folksagorna för "givaren" eller "källa" därför att han eller hon förser huvudpersonen med något nödvändigt för kampen eller äventyret. Att möta mentorn är ett viktigt steg där hjälten tar emot kunskap och förtroende som är nödvändigt för att komma över rädslan för förändring och för att starta äventyret. 

The Karate Kid,The Prime of Miss Jean Brodie, och Stand and Deliver, är filmer som ägnar sig helt åt hjältens förehavanden med sina mentorer. Filmer Fried Green Tomatoes och Star Wars visar hur mentorn ger den vitala kraften till huvudpersonen. 

Fråga: Har du identifierat någon mentor i den roman eller film du studerar? 
 

KÄLLOR TILL VISDOM

Även om du inte hittar någon direkt mentor till din huvudperson så kan du säkert hitta en källa till information eller visdom som huvudpersonen kontaktar. Inför äventyret behöver huvudpersonen information och gärna kloka råd inför utmaningen. Erfarenhet från äldre, de som varit med om liknande saker och kan berätta. Mentorer kan också vara visa män som Gandalf eller smarta personer som med eller mot sin vilja hjälper huvudpersonen. Men även bibliotek, datorer eller kartor kan fungera som mentorer.

Fråga: Vilka mentorer har din huvudperson i form av personer eller andra saker?

För berättaren är huvudpersonens möte med en mentor ett steg som berikar berättelsen väldigt mycket, inte bara medlenning och rådgivning utan också av humor och konflikt och tragedi. Det handlar ofta ett känslomässigt laddat förhållnade mellan huvudperson och metnor. Läsarna eller tittarna njuter ofta av skildringen av denna relation där visdom och erfarenhet från mentorn äverlåts mer eller mindre smidigt till hjälten. Nästan alla huvudpersoner har någon form av mentor.

MENTORER I FOLKSAGOR OCH MYTER

Folksagor är fulla av beskrivningar av hjältar som möter magiska skyddsandar som hjälper dem på vägen. Vi läser om älvor som hjälper skomakaren, alver som hjälper Frodo på hans tunga väg med ringen, djur som hjälper små flickor i ryska berättelser, sju drävgrar som ger Snövit skydd, en talande katt som hjälper sin herre vinna en kungarike. Alla är projektioner av den kraffulla Mentor-arketypen som hjälper och leder huvudpersonen.

Homeros berättelse om kriget i Troja och om Odyessuys på väg hem över havet, skildrar mentorer i form av gudinnor och gudar som ger människor magiska gåvor av olika slag. Vissa hjältar uppfostras och tränas av magiska varelser, någonstans mitt emellan guidar och människor, t ex kentaurerna. Huvudpersonena i de antika berätteslena söker ofta hjälp pchj råd från häxor, magiska läkare, andar och gudar både i underjorden och på Olympen.

Fråga: Har mentorn i din historia några magiska krafter? Eller krafter av andra slag?
 

MEETING WITH THE MENTOR 

As a rule, centaurs are wild and savage creatures. Chiron, in the writing of Homeros, was an unusually kind and pcaceful one, but he still kept some of his wild horse nature. As a half man/half animal creature, he is linked to the shamans of many cultures who dance in the skins of animals to get in touch with animal power. Chiron is the energy and intuition of wild nature, gentled and harnessed to teaching. Like the shamans, he is a bridge between humans and the higher powers of nature and the universe. 

Mentors in stories often show that they are connected to nature or to some other world of the spirit. As a Mentor, Chiron led his heroes-in-training through the thresholds of manhood by patiently teaching them the skills of archery, poetry, surgery, and so on. He was not always well rewarded for his efforts. His violencc-prone pupil Hercules wounded him with a magic arrow which made Chiron beg the gods for the mercy of death. But in the end, after a truly heroic sacrifice in which he rescued Prometheus from the underworid by taking his place, Chiron recieved the highest distinction the Greeks could bestow. Zeus made him a constellation and a sign of the zodiac - Sagittarius, a centaur firing a bow. Clearly the Greeks had a high regard for teachers and Mentors. 
 

MENTORN SJÄLV 

Termen "mentor" kommer från en gestalt i Odyssen som har namnet Mentor. Denne Mentor var en lojal vän till Odysseus, som fått förtroendet att uppfostra Odyeesys son Telemachus medan Odysseus gjorde sitt stora äventyr i Troja och på färden hem. Mentor har givit sitt namn till alla duier och tränare, men det är egentligen Athena, visdomens gudinna som arbetar bakom scenen för att skänka energi till arketypen Mentor i berättelsen.

Athena är full av ren energi - om hon skulle visa sig i sin egen form skulle hon förmodligen blåsa huden av benen på den starkaste av hjältar. Gudinnorna och gudarna talar i regel till människorna genom ett filter av andra personer som temporärt fylls med en gudallik ande. En god lärare eller Mentor älskar att undervisa. Det undebara i berättelsen är att denna kärlek kommuniceras till läsaren eller åskådarna. Ordet "mentes" och "mentor", liksom vårt "mental" kommer från det grekiska ordet för medvetande - menos. Det är ett mycket flexibelt ord som kan syfta på intention, kraft, syfte, ande och minne. Mentorer i olika berättelser förändrar ofta huvudpersonens tankar och känslor. Även om matgiska gåvor skänks bort så är det hjältens medvetande och mod som stärks.
Fråga: Hur påverkar mentorn eller mentorerna i din berättelse huvudpersonen?
 
 
 
 
 

.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
On the surface, cartier replica uk Japanese watch makers like Citizen have all the same fake rolex sale stuff the Swiss brands do, only better. Sure, Citizen fake hublot has amazing production lines that mix human and replica watches uk automated efforts in order to produce a large omega replica sale quantity of high-quality watches. Depending on the rolex replica uk money you want to spend, you can get a Citizen watch that is rolex replica uk mostly produced using full automation, or that is produced fully by rolex replica sale hand.