Analysens
12 steg:
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10
steg 11
steg 12

 
 
 
 
 
 
 
BERÄTTELSENS UTVECKLING
Analys
Analysen bygger på den berömda The WritersJourney av Christopher Vogler, använd av många författare och regissörer.

 
 

Hur går du tillväga?

--använd dig av frågorna för varje steg
--kom ihåg att varje berättelse har unika drag, samma mall pasar inte alla
--när en fråga inte funkar, gå vidare
--alla tolv stegen passar sällan i varje berättelse
--identifiera följande funktioner hos människorna i berättelsen:

HUVUDPERSON/HJÄLTE 
MENTOR 
FIENDER 
SKUGGOR 
FORMSKIFTARE 
TRICKSARE, CLOWNER 
BUDBÄRARE 
VÄNNER 
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA 
SYMBOLISKA SAKER 
SYMBOLISKA DJUR 
 

 

 
Steg 12 Återvändandet

Efter att ha överlevt alla äventyr och förändringar, dött och återuppstått, återstår för de flesta huvudpersoner att återvända hem till den vanliga världen eller fortsätta resan in i det okända. Det handlar alltid om att ett delvis nytt liv börjar som inte liknar det gamla. I slutscenen på filmen Castaway ser vi huvudpersonen stå i ett fyrvägskors (nära den plats där berättelsen började) för att försöka välja väg ute på en tom landsbygd, han har stått länge och funderat vilket håll han ska ta. Den väg han slutligen tar vet vi, tittarna, mer om än han och vi förstår att det blir ett nytt liv för honom. 

Om våra huvudpersoner är verkliga hjältar så återvänder de till den vanliga världen med insikter - elixiret - från den speciella världen, återvänder med någon att dela med andra, eller med en förmåga, en styrka att hjälpa andra. 

Fråga:  På vilket sätt återvänder din huvudperson "hem"? 

Filmen "Quest For Fire" har en underbar återvändarscen som visar hur berättande kanske en gång började. Jägare och samlare berättar runt elden vad som har hänt dem den senaste tiden därute i vildmarkerna. Den njuter av sina belöningar: att ha överlevt, att ha nedlagt byten, att ha sett främmande människor, att ha gjort nya upptäckter och nya insikter.Tricksaren, humoristen,busen, clownen, i gruppen agerar ut hela berättelsen och får lyssnarna att skratta och häpna. Han skildrar en av tröskelväktarna han mött och får en skadad jägare att skratta så att hans sår läker bättre - en bra bild av hur berättelser läker oss människor. Återvändande med elixiret innebär att förändra vardagen, den vanliga världen och att använda äventyrets lärdomar för att hela våra sår. 

Ett annat namn för återvändadet är "denoument", ett franskt ord som innebär att lösa en knut, knyta upp något. En berättelse är som en väv i vilken alla deltagare, alla karaktärer är sammanvävda till en meningsfull helhet. Om helheten inte är meningsfull faller berättelsen till marken. Förloppen i berättelsen knyts samman för att skapa konflikt och spänning och i slutet måste dessa konflikter få en lösning och knutarna måste knytas upp, spänningen måste släppa. 

Ofta hänger en del trådar lösa, säger vi, i historier som inte riktigt löser upp alla sina knutar. Alla dessa bilder av vad som sker i en berättelse handlar om att berättande är som att väva en väv och att denna väv måste avslutas för att inte kännas misslyckad. När vi läser en riktigt dålig berättelse eller ser en verkligt dålig B-film är det ofta denna helhet som saknas. 

I återvändandet, det sista steget i berättelsen måste alla småhistorier och alla lösa trådar, tas om hand av berättaren.Återvändandet kan visserligen ställa nya frågor inför framtiden, det känns ofta riktigt för läsaren eller åskådaren, men alla de gamla frågorna måste mötas eller lösas på något sätt. Oftast försöker författare sluta cirkeln i detta sista steg av berättelsen. 
  

TVÅ FORMER AV BERÄTTELSER 

Det finns två sorters avslut på berättelserna. Den vanligare sorten som särskilt amerikanska filmer föredrar, är den där cirkeln slutes. Det handlar om en känsla av fullständighet, av att allt är komplett. Den andra sorten föredras ofta i Europa och Asien. Den är öppen i slutet, frågor hänger obesvarade och konflikter är inte lösta. Det är det tvetydiga slutet, ett återvändande som ställer frågor, inte besvarar dem. Det vore en förenkling att låtsas som problemet var så enkelt. Hjälten har visserligen lärt sig mycket av ävetyret men problemen upphör inte utan ställer nya konflikter i sikte. Det "lyckliga slutet" är inte nödvändigt för denna form, ja ofta inte ens önskvärt. 

Fråga:  Vilken form har berättelsen du analyserar?