Analysens
12 steg:
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10
steg 11
steg 12

 
 
 
 
 
 
 
BERÄTTELSENS UTVECKLING
Analys
Analysen bygger på den berömda The WritersJourney av Christopher Vogler, använd av många författare och regissörer.

 
 

Hur går du tillväga?

--använd dig av frågorna för varje steg
--kom ihåg att varje berättelse har unika drag, samma mall pasar inte alla
--när en fråga inte funkar, gå vidare
--alla tolv stegen passar sällan i varje berättelse
--identifiera följande funktioner hos människorna i berättelsen:

HUVUDPERSON/HJÄLTE 
MENTOR 
FIENDER 
SKUGGOR 
FORMSKIFTARE 
TRICKSARE, CLOWNER 
BUDBÄRARE 
VÄNNER 
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA 
SYMBOLISKA SAKER 
SYMBOLISKA DJUR 
 

 

 
Steg 10  Vägen tillbaka

När huvudpersonen lärt sig läxan från den stora striden och hon eller han kanske firat segern, får de flesta hjältar ett val - antingen att stanna kvar i den speciella världen eller återvända till den vanliga världen. Den speciella världen har sin charm men de flesta väljer att återvända. De återvänder till utgångspunkten för berättelsen eller till en ny startpunkt i den vanliga världen. 
Fråga:  Hur väljer din huvudperson riktning efter den stora kampen eller utmaningen? 

Detta är en plats i berättelsen där handlingsenergin som kanske ebbat ut i den stora kampen, nu återkommer med kraft. I psykologiska termer betyder detta steg en beslutsamhet hos hjälten att tillämpa de insikter och lärdomar som gjorts i den speciella världen. Detta kan vara tämligen svårt, hjälten har all anledningen att vara skeptisk. Kanske insikterna från kampen ändå inte håller i den vanliga världen? Folk kanske inte tror på den förändring som skett. Äventyren kanske rationaliseras bort av skeptikena. 
Fråga:   Vad lärde sig din huvudperson i den speciella världen? Vilka insikter gjordes? 
  
Men de flesta huvudpersoner bestämmer sig för att försöka leva som förändrade personer. Som buddhistiska bodhisattvor har de sett den eviga planen och återvänder nu till världen för att berätta om den och dela med sig av livselexiret de funnit. 
Vägen tillbaka markerar en tid då huvudpersonerna lär sig att leva ut sitt äventyr. En platå där de kan vila har de uppnått och de är dessutom stolta över denna platå. De har vunnit den genom egen inre vilja eller genom yttre faktorer. 
Fråga:  Vilar hjälten i din berättelse? Har hon eller har en behaglig period efter kampen i den Speciella världen? 
  

Inre beslut kan uttryckas genom en scen där en trött officer som samlar sina chockade trupper efter ett slag eller en förälder som försöker samla ihop familjen efter en tragedi eller dödsfall. En yttre signal kan vara ett alarm som börjar gå eller ett förnyat hot från fienden. Huudpersonerna kanske påminns om det yttersta målet i deras äventyr. 
Vägen tillbaka till den normala världen är en vändpunkt i berättelsen.Det är som ytterligare en tröskel. Liksom vid den första tröskeln förändrar det riktningen på äventyret. En berättelse om att nå ett mål blir istället en berättelsen om flykt. I filmen Spider Man ändrar berättelsen riktning i slutscenen och förvånar åskådaren genom överraskning. Berättelsen om kärlek blev en annan berättelse. I andra berättelser kan fokus på fysisk fara byta till känslomässiga risker. Drivkraften bakom en huvudperson för att ta sig in i den Speciella världen kan här blir det som driver honom eller henne till nya äventyr med ny information om livet. 
Vi kan säga att Vägen tillbaka är det som bildar den tredje akten i berättelsen. Det kan vara en ny kris som sänder iväg huvudpersonen till en ny och slutlig kamp. Drivmedlet i denna kamp kan vara skräck för hämnd eller förföljelse. Ofta motiveras huvudpersonerna av att fiendens styrkor på något sätt slår tillbaka. Om livselixiret stals av de makter som ägde det är det troligt att stölden leder till nya attacker och risker för hämnd. 
Fråga:  Går din huvudperson Vägen tillbaka på ett lugnt och samlat sätt eller kommer signaler till en ny sista kamp? 
  

HÄMND 

En viktig läxa i alla kampkonster är: Gör slut på motståndaren. 

Huvudpersoner i berättelser inser ofta att fiender eller skuggor som inte riktigt besegras i krisen, står upp igen och är starkare än tidigare. Ogren eller monstret eller fienden kan växa i storlek och ondska i den första kampen och komma tillbaka mer fruktansvärd än någonsin tidigare. Hjältar lär sig ofta att skurkar eller inre skuggor som inte helt besegras kan resa sig igen, starkare än någonsin. Den yttre eller inre fienden har växt i styrka och farlighet och är beredd att slå tillbaka.
Fråga:  Slår en inre eller yttre fiende tillbaka mot huvudpersonen i din berättelse?