Analysens
12 steg:
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10
steg 11
steg 12

 
 
 
 
 
 
 
BERÄTTELSENS UTVECKLING
Analys
Analysen bygger på den berömda The WritersJourney av Christopher Vogler, använd av många författare och regissörer.

 
 

Hur går du tillväga?

--använd dig av frågorna för varje steg
--kom ihåg att varje berättelse har unika drag, samma mall pasar inte alla
--när en fråga inte funkar, gå vidare
--alla tolv stegen passar sällan i varje berättelse
--identifiera följande funktioner hos människorna i berättelsen:

HUVUDPERSON/HJÄLTE 
MENTOR 
FIENDER 
SKUGGOR 
FORMSKIFTARE 
TRICKSARE, CLOWNER 
BUDBÄRARE 
VÄNNER 
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA 
SYMBOLISKA SAKER 
SYMBOLISKA DJUR 
 

 

 
Steg 6  Prövningar, vänner och fiender

Nu går huvudpersonen in i förändringen, eller in i den mystiska och spännande speciella världen.Det är en ny och ibland skrämmande och farlig upplevelse. Det spelar ingen roll hur många äventyr hon/han varit med om, nu är hjälten nybörjare igen i en ny värld. 
Fråga:  Vad är den speciella världen i den berättesle du jobbar med? Vad innebär förändringen som är på gång? 

PRÖVNINGAR, VÄNNER, FIENDER 
De första intrycken av den speciella världen brukar vara en väldigt slående kontrast till den vanliga världen för åskådare-läsaren. Tänk till exempel på Eddie Murhpy's första upplevelse av den nya miljön i filmen Beverly Hills Cop, en miljö i slående kontrast till hans tidigare arbetsplats i Detroit. Eller tänk på Robinson Crusoe's nya speciella värld, den isolerade ön. Eller på Don Quijotes nya värld som han möter när han lämnar hemmet. 
Men även om huvudpersonen är kvar i samma fysiska miljö kan den känslomässiga miljön vara helt annorlund. Tänk till exempel på huvudpersonen i Gladiator som plötsligt är slav, fånge och gladiator istället för hedrad soldat i romerska armén. Hans sociala och känslomässiga speciella värld är i stark kontrast till den vanliga. Han måste nu utforska det nya känslomässiga territoriet. 
Den speciella världen, även om den inte innebär en fysisk förändring har en annorlunda känslomässig ton. Den har även en annan rytm, andra villkor, andra prioriteringar, andra värderingar och värden, nya regler. 
Fråga:  Vilka känslor och tankar fyller huvudpersonen i den speciella världen i din berättelse? Vilka nya regler gäller?
 

PRÖVNINGAR 

Den viktigaste funktionen i berättelsen i det här stadiet är prövningarna, testerna, svårigheterna. De flesta berättare använder den här fasen till att visa oss vad huvudpersonen går för. En serie motgångar, tester, prövningar serveras och vi lära känna huvudpersonen genom dessa.Dessa prövningar är också avsedda att förbereda huvudpersonen för det som komma skall. 

Fråga:  Vilka känslor och tankar fyller huvudpersonen i den speciella världen?Vilka motgångar, tester och prövningar får huvudpersonen i berättelsen du granskar? 

Mytkännaren Joseph Campbell beskriver detta stadium i berättelsen med myten om Psyche. Hon utsätts för en rad prövningar innan hon kan återvinna sin stora kärlek Cupido. Denna berättelse har tolkats av Robert A. Johnson i hans bok "She" - en bok om kvinnans psykologi.Psyche får genomgå tre stora tester som verkar omöjliga att klara. Det är hennes svartsjuka moder Venus som ger henne dessa och Psyche lyckas klara dem med hjälp av personer hon varit god mot tidigare i sitt liv. Hon har skaffat sig viktiga vänner. 

Prövningarna på detta stadium är ofta svåra men ine ännu så extrema som de brukar bli, det gäller ännu inte liv och död. Dessa tester är en sorts fortsättning på mentorernas träning. Många metorer testar sina elever för kommande stora svårigheter. 

Fråga:  Vilka känslor och tankar fyller huvudpersonen i den speciella världen? Är det en mentor som testar huvudpersonen i den berättelse du jobbar med? 

Prövningarn kan också vara liksom inbyggda i den speciella världens landskap. Denna värld är ju oftast i händerna på någon ond makt eller ond person som i regel utsätter inkräktare för en rad svårigheter och tester. Det är också vanligt att huvudpersonen faller i några av fällorna eller stör fienden eller yttre skuggor i fiendens land. 
 

VÄNNER OCH FIENDER 

En ytterligare funktion i denna fas av berättelsen är skaffandet av vänner och allierade i fiendeland - och att få fiender. Det är naturligt att huvudpersoner i den speciella världen tillbringar lite tid med att förstå vilka som är fiender och vilka som är vänner. Det gäller att förstå vilka som går att lita på och inte. Detta är också en test av huvudpersonens karaktär. 
 

VÄNNER 

Huvudpersoner kan ibland gå in i detta teststadium för att skaffa sig information för att klara sitt problem. Ofta kommer de att möta nya vänner och allierade. När John Dunbar i Dansar med vargar kommer in i den speciella världen ute vid fronten i väster, blir han gradvis vän med Kicking Bear och vargen Two Socks.

Fråga:  Vilka känslor och tankar fyller huvudpersonen i den speciella världen? Vilka är din huvudpersons vänner i den speciella världen? Är de pålitliga? 
 
 

MEDHJÄLPARE 

Västernfilmer använder nästan alltid en medhjälpare till huvudpersonen som ofta rider med honom och står vid hans sida i alla äventyr han råkar ut för. Den ensamme ryttaren har Tonto, Zorro har tjänaren Bernardo, Cisco Kid har Pancho. De här paren, huvudpersonen och medhjälpare, kan vi finna överallt i myternas värld och i litteraturen: Sherlock Holmes och Watson, DonQuijote och Sancho Panza, Prince Hal och Falstaff, Gilgamesh och Enkidu (för att nämna världens äldsta äventyrsberättelse, ca 2200 f Kr i Mesopotaminen.) 
Fråga:  Vilka medhjälpare har din huvudperson?