Analysens
12 steg:
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10
steg 11
steg 12

 
 
 
 
 
 
 
BERÄTTELSENS UTVECKLING
Analys
Analysen bygger på den berömda The WritersJourney av Christopher Vogler, använd av många författare och regissörer.

 
 

Hur går du tillväga?

--använd dig av frågorna för varje steg
--kom ihåg att varje berättelse har unika drag, samma mall pasar inte alla
--när en fråga inte funkar, gå vidare
--alla tolv stegen passar sällan i varje berättelse
--identifiera följande funktioner hos människorna i berättelsen:

HUVUDPERSON/HJÄLTE 
MENTOR 
FIENDER 
SKUGGOR 
FORMSKIFTARE 
TRICKSARE, CLOWNER 
BUDBÄRARE 
VÄNNER 
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA 
SYMBOLISKA SAKER 
SYMBOLISKA DJUR 
 

 

 
Steg 11  Uppståndelse

"What can I do old man? I'm dead, aren't I?' 
from The Third Man by Graham Greene 

Nu kommer det svåraste steget för de flesta berättare och de flesta berättelser. Många berättelser slutar med den stora kampen och en kort scen av glädje som belöning. Men för att en berättelse ska bli komplett och kännas mogen behöver läsaren, tittaren, upplev ytterligare en död och återfödelse hos hjälten, lik den stora som redan skett men ändå någonting annat. 

Detta är berättelsens verkliga klimax, inte den farliga och stora utmaningen eller kampen som vi mötte på steg åtta. Huvudpersonen måste genomgå en sista rening innan hon eller han kan återvända till den vanliga världen.De måste genomgå en sista förändring. Tricket för de goda författarna är att visa hur denna förändring ser ut i personernas karaktärer, i deras beteende och inte bara i hur de pratar. Författarna måste visa oss att huvudpersonerna verkligen har återuppstått. 

Fråga:  På vad sätt har huvudpersonen förändrats i den berättelse du analyserar? Sker det en uppståndelse av en ny person?
  

EN NY PERSONLIGHET 

Ett nytt jag måste skapas för den nya världen. Just som hjälten måste kasta av sig sina gamla själv för att komma in i den speciella världen, måste hon eller han nu skapa en ny för att komma tillbaka.Denna nya person ska ha det bästa i den gamla personen men också de nya insikter som gjorts i kampen. 

Fråga:  På vilket sätt har din huvudperson en ny personlighet? 

I filmen "The Western Barbarossa", går Gary Buseys bondpojke genom en slutlig förvandling och föds som en ny Barbarossa efter att ha lärt sig en massa av sin mentor Willie Nelson. I filmen "Cocktail" förvandlas på liknande sätt Tom Cruise's karaktär  efter att ha lärt sig av sin mentor hur livet inte ska skötas.
  

RENING

En funktion i uppståndelse är rening av moralen hos huvudpersonen. Hjälten får känna på dödens doft och lär sig en läxa. I "Den fjärde juli" får huvudpersonen erfara hur det känns att komma hem till USA efter Vietnamkriget och detta leder till stora anpassningsproblem till samhället. Så kallade primitiva samhällen verkar kunna hantera dessa veteraner bättre. De har riter och ceremonier för sin akrigare så att de kan återvända till att vara vänliga medborgare i sitt samhälle. Återvändande jägare kan få gå i karantän ett tag och skyddas från övriga stammen. Shamanerna använder vissa ritualer som härmar dödens inverkan på jägarna och dessa kan också tillbringa stunder i jordkulebastun. Sedan får de "återuppstå" och bli en del av stammen igen. En rening har skett av de skadliga effekter äventyret givit dem. 
Fråga:  Återvänder din huvudperson till "sin stam"? Genomgår din huvudperson någon form av uppståndelse efter en reningsprocedur?
 

TVÅ STORA PRÖVNINGAR

Varför har många många historier två klimax-scener? Alla har det inte men många har ett klimax nära mitten av berättelsen och det andra alldeles intill slutet. Höstlovet mitt på terminen kanske ger en vink. Den första kampen är som ett stort prov för lovet och den andra som slutprovet innan betyget kommer?
Fråga:  Har din berättelse två klimax-situationer? Beskriv dem!

Hjältar måste testas en sista gång för att se om de verkligen lärde sig läxan under äventyret. Att lära sig något av en utmaning är en sak, men att ta med sig kkunskapen hem är en annan och större sak. Uppståndelsefasen i berätteslen representerar ett slutprov för huvudpersonen. I många berättelser som skildrar människans svagheter, saknas denna uppståndelse helt medvetet - huvudpersonen orkade inte ända fram och just det vill författaren skildra. I Nya Testamentet verkar huvudpersonen svika i den avgörande slutkampen, men triumfen rtvå dagar senare är desto större.
Heroes must be tested one last time to see if they retained the learning from the Supreme Ordeal of Act Two. To learn something in a Special World is one thing; to bring the knowledge home as applied wisdom is quite another. Students can cram for a test but the Resurrection stage represents a field trial of a hero's new skills, in the real world. lt's both a reminder of death and a test of the heros learning. Was the hero sincere about change? Will she backslide or fail, be defeated by neuroses or a Shadow at the eleventh hour? Will the dire predictions made about hero Joan Wilder in Act One of Romancing the Stone  ("You're not up to this, Joan, and you know it,") turn out to be true? 
  

PHYSICAL ORDEAL 

At the simplest level, the Resurrection may just be a hero facing death one last time in an ordeal, battie, or showdown. lt's often the final, decisive confrontation with the villain or Shadow. 

But the difference between this and previous meetings with death is that the danger is usually On the broadest scale of the entire story The threat is not just to the hero, but to the whole world. In other words, the stakes are at their highest. 

Q: What threats can you identify in the story you work with? 

The James Bond movics often climax with 007 battling the villains and then racing against time and impossible odds to disarm some Doomsday device, such as the atomic bomb at the climax of Goldfinger. Millions of lives are at stake. Hero, audience, and world are taken right to the brink of death one more time before Bond manages to yank the right wire and save us all from destruction. 
  

THE ACTIVE HERO 

It seems obvious that the hero should be the one to act in this climactic moment. But many writers make the mistake of having hero rescued from death by a timely intervention from an Ally - equivalent of the cavalry coming to save the day. Heroes can get surprise assistance, but its best for the hero to be the one to perform the decisive action; to deliver the death blow to fear or the Shadow, to be active rather than passive, at this of all times. 

Q: Is your hero an active one? What does he/she do? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
Some of what comes out of the omega replica sale Citizen Design Studio is incorporated into the replica watches sale brand¡¯s larger production model cartier replica sale aesthetics, and others remain neat side projects which show rolex replica uk that the brand isn¡¯t afraid to try new things or totally depart from their established ¡°design hublot replica uk language.¡± Actually, I find one of the reasons I like Japanese brands so much is panerai replica sale that they don¡¯t really adhere to strict panerai replica sale aesthetic design languages, but rather functional rolex replica uk design language.