Analysens
12 steg:
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10
steg 11
steg 12

 
 
 
 
 
 
 
BERÄTTELSENS UTVECKLING
Analys
Analysen bygger på den berömda The WritersJourney av Christopher Vogler, använd av många författare och regissörer.

 
 

Hur går du tillväga?

--använd dig av frågorna för varje steg
--kom ihåg att varje berättelse har unika drag, samma mall pasar inte alla
--när en fråga inte funkar, gå vidare
--alla tolv stegen passar sällan i varje berättelse
--identifiera följande funktioner hos människorna i berättelsen:

HUVUDPERSON/HJÄLTE 
MENTOR 
FIENDER 
SKUGGOR 
FORMSKIFTARE 
TRICKSARE, CLOWNER 
BUDBÄRARE 
VÄNNER 
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA 
SYMBOLISKA SAKER 
SYMBOLISKA DJUR 
 

 

 
Steg 2  Ropet på äventyr
"It's money and adventure and fame ! It's the trill of a lifetime! ... and a long sea voyage that starts at six o'clock tonwrrow!' 

From  the sercenplay King Kong by James Creelman and Ruth Rose 
 

Den vanliga världen är för de flesta hjältar en statisk men ostadig situation. Förändringarnas frö är sått och det behövs inte mycket energi för att få dem att växa och förändras. Den nya energin, symboliserad på många olika vis i myter och sagor, är vad mytforskaren Joseph Campbell kallar: Ropet på förändring. 

Ropet på förändring  kan komma i form av en budbärare eller i form av ett meddelande. Det kan vara en ny oväntad händelse som att ett krig utbryter, ett telegram anländer med hemska nyheter, t ex att en välkänd farlig förbrytare rymt ur fängelset och är på väg för att hämnas på åklagaren som satte fast honom. En efterlysning är ett vanligt rop på äventyr. 
Fråga:  Hur sätts historien i rullning i den roman eller film du analyserar? 
 
Ropet på äventyr eller till att lösa problemet kan vara en känsla inom huvudpersonen, det kan vara ett meddelande från det undermedvertna, en signal på att det är dags för förändring. Dessa signaler kan ofta komma som drömmar om natten, eller som visioner eller fantasier. Profetiska och störande drömmar hjälper oss att förbereda oss för en förändring och ett växande genom att ge oss bilder och metaforer med starka känslor and ibland religiösa övertoner.
Fråga: Hur kallas din huvudperson till förändring och äventyr? Inifrån eller utifrån? Eller båda?