Analysens
12 steg:
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
steg 5
steg 6
steg 7
steg 8
steg 9
steg 10
steg 11
steg 12

 
 
 
 
 
 
 
BERÄTTELSENS UTVECKLING
Analys
Analysen bygger på den berömda The WritersJourney av Christopher Vogler, använd av många författare och regissörer.

 
 

Hur går du tillväga?

--använd dig av frågorna för varje steg
--kom ihåg att varje berättelse har unika drag, samma mall pasar inte alla
--när en fråga inte funkar, gå vidare
--alla tolv stegen passar sällan i varje berättelse
--identifiera följande funktioner hos människorna i berättelsen:

HUVUDPERSON/HJÄLTE 
MENTOR 
FIENDER 
SKUGGOR 
FORMSKIFTARE 
TRICKSARE, CLOWNER 
BUDBÄRARE 
VÄNNER 
VÄKTARE VID TRÖSKLARNA 
SYMBOLISKA SAKER 
SYMBOLISKA DJUR 
 

 

 
Steg 3   Vägran att delta i äventyret
'You're not cut out for this, Joan, and you know it.'

From Romancing The Stone, a screenplay by Diane Thomas

Problemet för hjälten blir nu hur hon eller han ska svara på Ropet på Äventyret. Om du tänker dig in i huvudpersonens situation inser du att det är svårt och motbjudande att kasta sig in i en förändring av vardagslivet. Det krävs av dig att säga ja till något stort och okänt, till ett äventyr som visserligen blir spännande men också farligt och livshotande i värsta fall. Annars blir det inget äventyr. Du står på en rädslotröskel
och det är begripligt att du tvekar och till och med vägrar dras in i förändringen.
Fråga: Hur reagerar huvudpersonen i den roman eller film du analyserar på Ropet på Äventyret?

UNDVIKANDE
Det är naturligt för hjältar att först reagera genom att försöka undvika äventyret. Kristus i Getsemane trädgård på skärstorsdagen bad Gud: låt denna bägare gå förbi mig! Han kanske ville se om det fanns någon möjlighet att slippa den största av alla äventyr, att dö för mänskligheten. Är detta lidande verkligen nödvändigt? Även de mest heroiska hjältar tvekar ibland och ger uttryck för ovillighet att delta. Rambo, Rocky och en massa John Wayne-roller vänder sig först bort från Ropet på äventyret.
Vänder sig din huvudperson bort från äventyret eller förändringen?

En vanlig anledning till att vägra delta i äventyret eller förändringen är erfarenheter i det förflutna. Många hjältar har varit med förr och vet vilket tveksamt liv det är. Det vill inte ännnu en gång fastna i dessa svårigheter. Denna protest fortsätter tills något ännu starkare övervinner motståndet. Det kan vara en överhängande fara och övertalning, som när Gandalf förklarar för Frodo vad ringens makt innebär. Det kan vara någon nära anhörigs död eller kidnappning. Eller helt enkelt att äventyrslusten vinner.
Hur kommer din hjälte över sitt motstånd till förändring?

Detektiver och äslakre brukar vägra förändra sig i början genom att hänvisa tll gamla dåliga erfarenheter som gjort dem visare. Det finns en viss charm i att se hur deras motstånd bryts ner, läsaren och åskådaren njuter ofta av hur förändringen eller äventyret tvingar sig på huvudpersonen.

URSÄKTER
Huvudpersoner brukar vanligen vägra förändring eller äventyr genom en lista ursäkter. De hävdar oftast att de skulle ta sig an äventyret om de inte hade så mycket annat att göra. Men detta är bara inledande manövrar som brukar upphöra när det blir bråttom eller angeläget att gå genom förändringen eller ta sig an utmaningen i äventyret.

Har din huvudperson några ursäkter för att inte delta i förändringen eller äventyret? Eller några andra skäl för att inte dras med?
 
 

.