Obs - gamla Gymnasiet och dess torn !
                                                                                                                           Härnöstudier

 

 


Välkommen till Filosofins grundtexter !Intro

Mål 1:   
VERKLIGHETEN

ontologi
sken och verklighet
människan
existens
existerar Gud?
vad är tid?
tid och evighet
the passion
gud som historia
metafysik
  drifternas verklighet
ateismen
ateism och teism
  det perfekta
jaget
misstag om Gud


Mål 2:
MORALEN

moralens tre delar
relativismen
vad är värde?
  vad är tro?
kantiansk etik
utilitarismen
gemensam grund
dygdetik
fri vilja
 etiska dilemman

Mål 3:
KUNSKAPEN
 
kunskap och skönhet
vetenskapsteori
orsak och mening
den svenska idealismen
föreställning och vetande
  överjagets kunskap
 epistemologi om Gud
vetenskap och moraliska fakta
rationalism
empirism
naturvetenskap och religion
den naturvetenskapliga jultomten
kantianism
 världen som materia och varseblivning

språkfilosofi
matrix


Mål 4:
FÖRDJUPNINGEN

filosofiskt bibliotek


faktaprov:
filosofisk ordlista
filosofihistoria A

filosofihistoria B


 

humorAudio:

Free will
The mystery of mind
The existence of God

Love
Existentialism
The Value of Truth