Kristen  meditation
John Main OSB
Nyhetsbrev
John Main seminarier
Veckonytt
Meditationsgrupper
Meditationsgrupp på nätet 
Allmän information
Senaste tillägg
Internationella kontakter
andra WCCM-talare
kontakta oss
oblater
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
  
 
"Genom den kontemplativa bönen vill vi vara den person vi är  kallade till att vara, inte genom tanken på Gud utan genom vara med Gud. Just att helt enkelt vara med Gud är att dras till att vara den person som Gud kallar oss till.
John Main, OSB, grundaren av WCCM


"Bönen blir till inre bön i den mån vi är medvetna om honom "som vi talar till".


Katolska Kyrkans Katekes, 2704LAWRENCE FREEMANS TAL OCH ANTECKNINGAR

Julbudskap 2002
 

"Interreligiös Dialog" (September 2002)
 

"The Contemplative Parish" (September 2002)
 

Europeiska koordinatörers Möte (September 2002) 
 

Läs p Laurence's Special Web Postings 
 

"Unity and Contemplation" - Joint Statement

 

Vårt syfte är att stödja dig i din dagliga kristna meditation. Dessa sidor uppdateras med jämna mellanrum. Kom ofta hit !
 
 

Välkommen!

Kontakta oss.

Dedikerad åt övningen av kristen meditation såsom John Main (1926-1982) lärt oss. I den kristna traditionen, i tjänandets ande och i enheten för alla.

The International Centre
The World Community for Christian Meditation
St. Mark's, Myddelton Square
London EC1R 1XX
England, UK
Visit the International Centre Online.

International Office: 020 7278 2070
UK Office: 020 7833 9615
Fax (both): 020 7713 6346
Medio Media 020 7713 7201
Email: mail@wccm.org

General Information 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Världskommunitetten
Laurence Freeman OSB
Medio Media - Books and Tapes
Skolor och lärare
Veckoläsning
Vanliga frågor
Guiding Board
Meditationshändelseroch retreater
Centra världen runt
Friends Programme
Epostlista
Planeringsguide
Att vara privat
Kalender 2002 för WCCM-händelser runt i världen