Kristen  meditation
 
 
 

 


 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
  
 
Kristen meditation

i traditionen från John Main (1926-1982)

"Genom den kontemplativa bönen vill vi vara den person vi är  kallade till att vara, inte genom tanken på Gud utan genom vara med Gud. Just att helt enkelt vara med Gud är att dras till att vara den person som Gud kallar oss till."

John Main, OSB, grundaren av WCCM


"Bönen blir till inre bön i den mån vi är medvetna om Honom "som vi talar till".

Katolska Kyrkans Katekes, 2704Mittt syfte med denna sida är att stödja dig i din dagliga kristna meditation. Sidan uppdateras med jämna mellanrum. Kom ofta hit !