Obs - tornet på det gamla gymnasiet
HÄRNÖSTUDIER
Click Here
Religion A

Tolvor- Shinto

1 Detta innebär den inre renheten som Shinto har som livets mål
2 Så uppfattar Shinto kosmos
3 På så sätt är shinto av stor betydelse för det japanska prestationstänkandet
4 Så kan ordet "matsuri" översättas
5 Så representerar man rituellt ett upphävande av tiden och ett återinrättande av kosmos
6 Då hade shintoreligionen vuxit till ett omfattande religiöst system med myter, riter, prästfamiljer och 3132 tempel
7 Dessa är fyra typiska kännetecken för Shintoreligionen
8 Det vita papperet symboliserar detta i Shinto
9 Denna etik övertog Shinto historiskt
10 Detta betyder bushido
11 Under denna tid var shinto i högsta grad delaktig i Japans politik
12 En typiskt plats för avgränsning från det profana 

 

1 Dessa fenomen betraktas som gudomliga väsen
2 Därför ska shintoisten arbeta hårt i samhället
3 Så måste demonerna eller spökena blidkas
4 Där bor förfäderna om vinterna enligt ett japanskt ordspråk
5 I detta består matsurifestens väsen
6 Hon är den japanska kejsardynastins anmoder
7 Den kan betecknas som en sådan form av naturreligion
8 De berömda japanska maskerna är avsedda att representera detta i no-spelen
9 Denna värdering har Shinto av varje form av abstrakt filosofi eller teologi, all metafysisk spekulation
10 Dessa införde den äldsta shintoreligionens centrala symboler: svärdet, solspegeln och kronjuvelen
11Detta är "harmoni" enligt Shinto
12 Därför har tuberkulosbacillens upptäckare Robert Koch upptagits i shintoreligionens panteon och betraktas som gudomlighet