Skapelse

(Latin creatio.)


I. DEFINITION

Som andra ord med samma slut - skapelse - betyder skapelse både handlingen och den objektiva effekten av handlingen.

I teologin och teistiskt filosofi betyder skapelse den akt genom vilken Gud åstadkommer existens hos något som tidigare inte existerade - productio totius substantia ex nihilo sui et subjecti.

Den som säger att världen kommit till från ingenting talar därmed om Guds skapelse i teologisk mening. Det enda sättet att inte involvera skapelse ur ingenting är att säga att världen inte kommit till. Att påstå att allt kommit till ur ingenting innebär det som menas med tro på Skaparen, tro på Gud.

I varje form av produktion har den specifika effekten i sig ingen tidigare existens och kan därför sägas komma ur ingenting, alltså från ett tillstånd av icke-existens - ex nihilo sui.

Men det som är typiskt för skapelsen av universum är den totala frånvaron av någon tidigare del av den specifika effekten - ex nihilo subjecti. Därför handlar det om skapelse av hela substansen, allt som finns.

Tror man att universum har en början ( t ex genom Big Bang) och att det tidigare inte fanns till kan man endast mena creatio ex nihilo subjecti, vilket är detsamma som att tro på Skaparen, en allsmäktige Gud.

Prepositionen "ex" , eller på svenska "ur" eller "av" betyder inte att "ingenting" är ett material av något slag. Istället betyder detta "ex" dels negationen av allt tidigare material, dels den kronologiska ordningen. Först ingenting, sedan universum som börjar utveckla sig.

Teismens definition på Guds allmakt är att kunna skapa ur detta ingenting - creatio ex nihilo subjecti. Produktionen av ett universum ur ingenting är detsamma som att säga att en allsmäktig Skapare utförde denna skapelse.

Av detta följer enligt teismen:

1 skapelse är inte en förändring eller en transformation

2 skapelse är inte en utveckling inom en kraft, gudomlig eller inte, eller en process inom en Gud utan någonting utanför Gud

3 skapelse är inte en utstrålning eller en emanation av en gudomlig substans eller kraft eller strålning av något slag, eftersom Gud definieras som något odelbart och oföränderligt

4 skapelse är en akt vars effekt är distinkt och åtskild från Skaparen medan dess avsikt är immanent, dvs finns inom Gud. Den är formellt immanent och virtuellt transitiv.

5 skapelse är inte något i rörelse, inte sammansatt av succesiva element utan en omedelbar operation

6 skapelse är ett passivt ord vars innebörd visar på ett beroende av en Skapare, varav följer att detta beroende är avgörande och att skapelse alltid samexisterar med en Skapare

7 skapelse är dock samtidigt en kontinuerlig och bevarande akt, ett ständigt inflytande av den kreativa orsaken till universum på allt skapat. I den utsträckning som detta inflytande blir en erfarenhet hos skapade varelser kan vi tala om en samstämmighet.

8 skapelse, bevarande och samstämmighet är därför egentligen identiska och endast åstkilda på ett nominellt sätt, inte ett reellt sätt